Om oss

Boligskader.no drives og har samarbeidspartnere med godkjente kvalifikasjoner og bred kompetanse, samt lang og bred relevant erfaring.

Boligskader.no har høy fokus på – og stiller strenge krav til – faglig utvikling, kurs og etterutdanning. Kompetanse er en viktig del av våre verdier.

Vi stiller de samme krav til våre samarbeidspartnere.
Boligskader.no er tilknyttet bransjens ledende bransjeorganisasjon, NITO-Takst.
Boligskader.no har lang og bred erfaring – og et stort kontaktnett:

Over 35 års erfaring  innenfor bygg og eiendom;
• Verditaksering av eiendommer, bolig og næring / må vise til utbedrings teknikker
• Tilstandsvurdering av bygninger
• Vedlikeholdsplaner
• Skadetaksering

Over 15 års erfaring med forsikringsvilkår, skadebehandling og skadeoppgjørsprosesser innenfor brann/kombinert forsikring;
• Bygning og løsøre,
• Privat og næring
• Vært ansatt i flere forsikrningsselskaper i norsk skadeforsikring.
• Deltatt i felles forum og bransjekomiteer i norsk skadeforsikring.
• Utført skadeoppgjør, skadevurdering og skadehåndtering.
• Vi har bakgrunn fra utvikling av rutiner og prosesser innenfor skadeforsikring som fortsatt benyttes i bransjen.

Flere års erfaring med eierskifteforsikring
• Ansvar for bygningstekniske vurderinger ved eierskiftesaker i ledende norsk selskap innenfor eierskifteforsikring.
• Vi har meget god kunnskap om avhendingsloven og eierskifteforsikring, og de krav til dokumentasjon av tilstand for bygninger og eiendom som stilles i denne sammenheng.

Over 20 års erfaring innenfor vurdering av bygg og bygningsskader ved
• Skadetaksering; Brann, vann, sopp og råte og andre bygningskader i forsikringssaker.
• Tilstandsvurderinger og byggefeil, bestående bygg og nybygg
• Byggeledelse og gjenoppføring store skader
• Problemstillinger knyttet til; Utbedringsmetoder, risiko konstruksjoner, feil bruk av bygninger, helsemessige problemstillinger og risiko i forbindelse med dette.