INSPEKTA

INSPEKTA – Alliansegruppen

En allianse for kvalitet og kompetanse
Bolagskader.no er medlem i alliansen INSPEKTA

INSPEKTA er en allianse av foretak bestående av ingeniører, bygningsinspektører og takstmenn som har til formål å styrke de deltakende foretakene i et felles marked.

INSPEKTA skal stå frem der du som oppdragsgiver forventer og krever at det enkelte foretak skal fremstå som en del av en større enhet, og som del av et faglig miljø der krav til kompetanse, kvalitetssikring og ressurser blir ivaretatt. 

INSPEKTA skal på vegne av alliansens deltakere kunne forhandle avtaler med større aktører.  Kan være en kommune, en fylkeskommune, et større boligbyggelag, eiendomsforetak, forsikringsselskap, meglerkjede m.m.

INSPEKTA sine deltakende foretak skal ved spesifikke inngåtte avtaler forplikte seg overfor en større oppdragsgiver.

INSPEKTA’s formål;

Fra Vedtektene;

Selskapets formål er å tilby bistand innenfor avtaleforhandling, kontrahering, kvalitetssikring, styringssystemer, kompetanseutveksling og andre administrative funksjoner til takst- og konsulentbransjen.

Selskapet skal fungere lik en paraplyorganisasjon ved å arbeide på vegne av deltagende foretak, slik at de deltagende foretak fremstår som en samlet enhet i markedet.

Selskapets formål er å tilby sine tjenester både til de deltakende foretak, og på vegne av disse til markedet. Markedet vil utgjøre alle som ønsker å kjøpe byggtekniske konsulenttjenester og tjenester innenfor all type taksering av fast eiendom. Både det private næringsliv, stat, fylke, kommune og forbrukermarkedet.

Alliansens mål er over tid å kunne tilby tjenester over hele landet til større aktører som kommuner, fylkeskommuner, større boligbyggelag, større eiendomsselskaper, forsikringsselskaper, meglerkjeder m.m. Gjennom både landsdekkende avtaler og direkte avtaler.