Reklamasjonstakst


Reklamasjonstakst er aktuelt ved;

• Bestående byggverk – Kjøp og salg av bolig  (Avhendingsloven)
• Nybygg (Budstadoppføringslova og håndverkertjeneste loven)

Hva er en reklamasjonstakst?

• En vurdering av feil / avvik / skader (forhold) som det reklameres på – for brukte og for nye boliger.

Ofte i forbindelse med et eierskifte for en eiendom.

• En uavhengig teknisk vurdering av forholdet som det reklameres på.

• Er det byggefeil, byggeskader eller avvik i forhold til et definert krav, et referansenivå?

• Faktainnsamling og en vurdering av årsak og omfang.

• En uavhengig vurdering av hva som kunne påregnes. (vurdering av all skriftlig dokumentasjon og synlighet)

• En uavhengig vurdering av sannsynelig / forventet gjenværende brukstid av bygningsdelen uten de reklamerte forholdene.

• En uavhengig vurdering av aktuelle bestemmelser i Plan- og bygningsloven og evt. andre aktuelle bestemmelser som berører forholdet.

• En vurdering og beskrivelse av hva som må gjøres for å foreta den nødvendige utbedring av forholdet. Reparasjon av skaden.

• Foreta en kalkyle for de nødvendige arbeider.

Boligskader.no har lang erfaring med bygningsskader
Hva gjør takstmannen ved en reklamasjonstakst?

Foretar en objektiv vurdering av tekniske sider ved det / de reklamerte forhold.
Årsak og omfang – Faktainnsamling.
Gjennomgår gjeldende kontrakter (hva som er avtalt) og avklarer referansenivå.
Referansenivå er de gjeldende krav for bygget eller bygningsdelen.
For brukte bygg; Hva kunne forventes?
En gjennomgang av de opplysninger som er gitt om bygningsdeler det er reklamert på.
Forholdets synbarhet.
Vurdere forventet levetid for byggverk/bygningsdeler.

Reparasjonsbeskrivelse og beregning av reparasjonskostnader.
       
Takstmannen skal ikke foreta noen juridiske vurderinger.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.